Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom uw bedrijf moeite heeft om prestaties effectief te meten?

Niet alle organisaties zijn gelijk geschapen. Organisaties die prestaties op kerncijfers meten, kunnen meestal de weg naar de top beter vinden. Hier zijn 4 tips waarmee u hetzelfde kunt doen.

Victoria

Marketing Assistant - March 26, 2019

Sommige bedrijven halen hun targets veel beter dan andere. Meestal is dit het resultaat van hun capaciteit om de juiste cijfers bij te houden en deze te gebruiken voor geleidelijke verbetering van de marketing- en salesstrategie. Hier kijken we naar 4 veelvoorkomende problemen en de bijbehorende oplossingen.

Informatie is niet tijdig beschikbaar

Oplossing: Real-time data, onmiddellijke terugkoppeling

Bedrijven die in deze wereld met onmiddellijke bevrediging succes willen hebben, moeten ervoor zorgen dat hun gegevensmanagement up-to-date is. Real-time data is een belangrijk kenmerk van verkoopmotivatiesoftware waarmee managers en werknemers direct beslissingen kunnen nemen op basis van informatie, zodat ze hun doelstellingen kunnen overtreffen. Met onmiddellijke terugkoppeling kunnen mensen hun goede prestaties vieren, evenals natuurlijk de niet-zo-goede prestaties.

Met rechtstreekse gegevens kunnen managers eventuele problemen onmiddellijk oplossen en aan kop te blijven in de supersnelle bedrijfsomgeving. U kunt er ook trends mee identificeren en actie ondernemen op basis van die trends. Daarnaast kunnen vertegenwoordigers eenvoudig doelen vaststellen en op dagelijkse basis volgen. Dit leidt tot betere totaalprestaties, omdat mensen meestal beter presteren als ze hun resultaten zichtbaar voor zich hebben.

Beperkt bewustzijn over organisatorische prestaties

Oplossing: Transparantie, alle relevante informatie is beschikbaar

Een gebrek aan transparantie is een terugkerend probleem voor veel bedrijven, met name met betrekking tot gegevens en prestatiemanagement. Als mensen geen duidelijk idee hebben over hoe zij het doen, individueel, als team en als bedrijf in zijn geheel, wordt het steeds moeilijker om het gedrag aan te passen om betere resultaten te verkrijgen.

Grotere transparantie over ieders prestaties trekt het speelveld gelijk en geeft mensen de kans om elkaar erkentelijk te zijn voor behaalde resultaten.

Rapportage is vervelend en saai

Oplossing: Invoeren van gegevens gaat automatisch en is eenvoudig en leuk

Het handmatig invoeren van gegevens is saai, tijdrovend en vaak onnauwkeurig. Daarom wordt effectief meten van prestaties nog moeilijker.

Met rechtstreekse gegevens en integraties is het niet meer nodig handmatig gegevens in te voeren en wordt kostbare tijd bespaard, terwijl de rapportage nauwkeuriger wordt. Met SalesScreen wordt schermgebeurtenissen geactiveerd na het afronden van belangrijke opdrachten, zodat werknemers een stimulans krijgen om hun targets te halen. Het invoeren van gegevens is niet meer saai en het meten van prestaties wordt plotseling eenvoudiger en nauwkeuriger.

Resultaten zijn moeilijk te begrijpen

Oplossing: Gegevens zijn duidelijk, visueel en eenvoudig te interpreteren

Een probleem dat bedrijfsmanagers (en werknemers) vaak tegenkomen is dat gegevens onduidelijk zijn en moeilijk te ontcijferen. Het herkennen van de WAAROM achter uw gegevens is essentieel voor groei en succes en levert een blauwdruk voor toekomstige bedrijfsstrategieën.

De dashboards van SalesScreen bieden een holistisch en gedetailleerd overzicht van bedrijfsgegevens die op een heldere, kleurrijke en eenvoudig te interpreteren manier gepresenteerd worden. Er bestaat een grote verscheidenheid aan aanpasbare widgets en lay-outs om uit te kiezen, naargelang de behoeften van uw bedrijf. Zo wordt het meten, vergelijken en analyseren van prestatieresultaten een fluitje van een cent.

LET’S GET READY TO RUMBLE.

Start your trial today.
See results from your remote teams tomorrow.