Hoe de bedrijfscultuur uw verkoopteams beïnvloedt

De bedrijfscultuur heeft invloed op alle aspecten van uw bedrijf, en zeker op uw verkoopafdeling. Lees meer over hoe versterking van uw bedrijfscultuur kan leiden tot gelukkiger en productievere verkoopteams en tot betere prestaties.

Victoria Richards

Marketing Assistant - September 9, 2019

We hebben het al eerder gehad over de bedrijfscultuur en over het belang van deze cultuur binnen uw bedrijf. Een betere cultuur leidt tot minder personeelsverloop, verhoogde productiviteit en beter gemotiveerde werknemers. Het beïnvloedt alle onderdelen van uw organisatie en het vormt vaak het cruciale verschil bij de groei naar een succesvolle, duurzame bedrijfsvoering. Met betrekking tot individuele afdelingen is met name sales bijzonder gevoelig voor de effecten van een gezonde of een gebrekkige bedrijfscultuur, omdat deze zowel competitief als collaboratief moet zijn.

Vandaag kijken we dus met name naar de effecten van de bedrijfscultuur op uw verkoopteams.

Verbeteren van klantrelaties

Tevreden werknemers betekent tevreden klanten, wat leidt tot winstgevendheid.' – Anne M. Mulcahy, CEO, Xerox

De bedrijfscultuur is sterk verbonden met de tevredenheid van werknemers. Als u een werksfeer cultiveert waarin respect en plezier in het werk centraal staan, komen mensen beter tot hun recht. Als werknemers tevreden zijn op het werk en mondig genoeg zijn om zelf besluiten te nemen, zal dit leiden tot meer creativiteit en een grotere probleemoplossende capaciteit. De klantrelaties zullen daardoor verbeteren.

Als uw vertegenwoordigers daarnaast tevreden zijn met hun werk, straalt deze tevredenheid meestal af op hun klanten. We hebben allemaal wel eens gesproken met een vertegenwoordiger die duidelijk niet blij is met zijn werk, en dit heeft een grote invloed op de ervaring van de klant. Vergelijk dat eens met een gesprek met een vertegenwoordiger die vriendelijk en positief is, het resultaat is een verschil van dag en nacht.

Trek talenten aan en houd deze vast

80% van de millennials–binnenkort 3/4 van de wereldwijde arbeidskracht - heeft gezegd dat ze 'rekening houden met hoe ze binnen de bedrijfscultuur passen, voordat ze een baan accepteren.'

Het hebben van een goede bedrijfscultuur is een cruciaal middel om uitzonderlijk talent voor uw organisatie aan te trekken. Mensen willen ergens werken waar ze het gevoel hebben bij de missie en waarden te passen en waar ze het gevoel hebben een verschil te kunnen maken.

Dit geldt ook voor de wervingspraktijk. Bij het zoeken naar kandidaten is het belangrijk niet alleen te letten op vaardigheden en ervaring, maar ook op een culturele klik. Janette is bijvoorbeeld een hypercompetitieve vertegenwoordiger die eerder heeft gewerkt bij een bedrijf waar 'ieder voor zich' hoog in het vaandel stond. Daarnaast heeft ze gezegd dat ze zich prettig voelde in die omgeving en dat ze naar iets vergelijkbaars zoekt. Misschien heeft ze een groot talent voor verkopen, maar past ze niet binnen uw bedrijfscultuur waar samenwerking en onderling respect belangrijker zijn. Er is niets mis met het incalculeren van deze aspecten als u iemand selecteert voor een vacature, en uiteindelijk werkt het in het voordeel van zowel u als de kandidaat.

Stimuleer gezonde concurrentie

Verkoop is van nature een competitieve tak van sport, dus het is onvermijdelijk dat dit binnen elk verkoopteam bestaat. Het verschil zit hem in gezonde versus ongezonde concurrentie, en cultuur kan een belangrijk ingrediënt zijn bij het beantwoorden van de vraag naar welke kant uw verkoopafdeling neigt. Als u binnen uw teams bouwt aan een basis van respect en waardering, zal dit leiden tot een gezondere dynamiek in de concurrentie. Mensen zullen streven naar succes, maar kunnen ook de successen van collega's vieren.

Een briljante manier om dat succes als team te vieren is door middel van felicitaties op tv-schermen. Als een van onze vertegenwoordigers een deal sluit, wordt zijn of haar persoonlijke YouTube-video afgespeeld op de tv-schermen in het kantoor en krijgt iedereen de kans om hem of haar te feliciteren. Het stimuleert anderen om er nog een schepje bovenop te doen en die deal waar ze aan werken tot een goed einde te brengen.

Creëer transparantie en vertrouwen

Een andere manier waarop de bedrijfscultuur verkoopteams beïnvloedt is door middel van transparantie. Als u een cultuur van transparantie en vertrouwen tussen werknemers en leidinggevenden opbouwt, zal dit doorsijpelen naar de rest van de organisatie.

Onderzoek heeft aangetoond dat werknemers meer betrokken en daarmee productiever zijn als het management transparant en open communiceert over actuele gebeurtenissen in het bedrijf, strategieën en doelstellingen. Mensen willen weten aan welke doelen ze werken en ze willen weten wat hun rol is bij het behalen van die doelen. Door uw werknemers mondig te maken met kennis en openheid, creëert u een positievere en betekenisvollere werksfeer waarin iedereen harder wil werken.

LET’S GET READY TO RUMBLE.

Start your trial today.
See results from your remote teams tomorrow.