Waarom het voor HR essentieel is om uw werknemers in het zonnetje te zetten

Samen vieren is de beste manier om uw werknemers gelukkig te houden! Lees waarom dit zo belangrijk is, vooral vanuit HR-oogpunt.

Emilie Anderssen

HR Manager - November 4, 2019

In een normale werkweek met vergaderingen, deadlines en eindeloze follow-ups kun je makkelijk vergeten waar het werkelijk om draait, de werknemers. Want werknemers zijn het belangrijkste onderdeel van elk succesvol bedrijf.

Wat kun je doen om te voorkomen dat werknemers 'vergeten' worden in de dagelijkse sleur? Bij SalesScreen vieren we onze successen! Elke dag zetten we onze werknemers in het zonnetje. En waarom is dit zo belangrijk voor mij, als HR-manager?

De kosten van het gebrek aan erkenning

Uit een onderzoek van het bedrijf O.C. Tanner bleek dat bijna 80% van de mensen die ontslag neemt, dit doet omdat ze zich niet erkend voelen op hun werk. Uit een onderzoek van het Saratoga Institute van PwC bleek dat veel mensen in sleutelposities in organisaties liever waardering, zingeving en autonomie kregen dan promotie en loonsverhoging. De kosten van elke werknemer die ontslag neemt is gemiddeld 1,5X jaarsalaris (Achievers).). Jaarlijks gaat er 11 miljard dollar verloren aan personeelsverloop (Bureau of National Affairs). Dus waarom zou u niet de tijd nemen om uw werknemers in het zonnetje te zetten en hen te laten voelen dat u ze waardeert?

Als je erkenning of een complimentje krijgt, wordt er in je hersenen dopamine vrijgemaakt. Hierdoor wil je beter presteren. En dit begint bij de top van de organisatie. Adam Smith van het “Greater Good Science Center” zegt dat als werknemers erkenning krijgen van werkgevers, zij ook vaker complimentjes uitdelen aan collega's. Dit zorgt voor een domino-effect. Aan de andere kant: 'Als mensen het niet fijn hebben, als ze niet erkend worden voor uitstekende prestaties, als niemand eens zegt 'bedankt', dan verliezen ze hun gevoel van betrokkenheid en voelen ze zich onbelangrijk', aldus Richard Kovacevich, directeur van Wells Fargo in O.C. Tanner White Paper Ook toont onderzoek aan dat mensen die zich gewaardeerd voelen op het werk, beter om kunnen gaan met stress en fysieke uitdagingen dan mensen die zich niet gewaardeerd voelen.

Een tandje erbij

De SalesScreen-tool maakt het makkelijk om successen van werknemers te vieren zodat ze zich betrokken, gezien en gewaardeerd voelen. Maar voor mijzelf zijn het de kleine, vrijwel onzichtbare dagelijkse successen die belangrijk zijn. Een high-five als we een deal afsluiten, een opmerking 'goed gedaan!' tijdens de lunch en de waardering en erkenning die we elkaar elke dag tonen. In de drukke tijden waarin we leven, met ons hectisch bestaan, is het belangrijk niet uit het oog te verliezen dat we werken met mensen, ons belangrijkste kapitaal. Iedereen heeft behoefte aan terugkoppeling, waardering en erkenning.

Als we het krijgen voelen we ons sterker en zullen we er graag een schepje bovenop doen voor onze werkgever. En dat is de sleutel voor HR (en voor de rest van de organisatie). We willen dat teamleden er nog een schepje bovenop doen, fantastisch werk doen en elke dag optimaal presteren. En natuurlijk is het feit dat gelukkige werknemers leiden tot minder personeelsverloop, hogere productiviteit en een hogere winst een mooie bijkomstigheid.

Hoewel SalesScreen een fantastische tool is om mensen betrokken te houden, te motiveren en te erkennen, moeten we ook het menselijke aspect niet veronachtzamen. Ik ben van mening dat het niet voldoende is om te vertrouwen op tools om werknemers betrokken te houden. Maar de combinatie van tools zoals SalesScreen en menselijke interactie scheelt een hoop.

LET’S GET READY TO RUMBLE.

Start your trial today.
See results from your remote teams tomorrow.