4 grunner til at konkurranser på arbeidsplassen fungerer

Mennesker er konkurrerende av natur så det er ingen overraskelse at dette strekker seg til arbeidsplassen. Lær hvorfor konkurranser er så effektive, og få i tillegg noen tips om hvordan du kan kjøre dem på en ordentlig måte.

Victoria

Marketing Assistant - August 12, 2019

Salgskonkurranser – hvis de er satt opp og kjørt riktig – er en flott måte å øke ytelsen på viktige mål og introdusere litt positiv konkurranse på arbeidsplassen. Siden de fleste har et indre ønske om forbedring er det naturlig at konkurranser får dem til å prestere bedre. I tillegg gjør det rutineoppgaver morsommere og oppmuntrer til gjennomføringen av viktige aktiviteter.

Les videre for å finne de 4 viktigste grunnene til at salgskonkurranser er så effektive.

Konkurranser kan tilpasses

Å kjøre standard salgskonkurranser er greit, men det er grenser for hvor effektive de er. Din organisasjonen og dine ansatte er unike, så hvorfor skal ikke konkurransene gjenspeile det? Konkurranser som er tilpasset spesifikke behov er mye mer sannsynlige å ha en positiv effekt og oppmuntre til riktig atferd.

Du har kanskje flere forskjellige avdelinger eller kontorer som du vil kjøre konkurranser mellom. Eller kanskje en av selgerne ønsker å utfordre en annen selger én-til-én. Det at du kan imøtekomme spesifikke behov er det som gjør konkurranser så mye mer verdifulle.

Konkurranser inspirerer til kreativitet og nyskapning

Når mennesker har et konkret mål å jobbe mot får det dem til å prestere bedre og gjøre alt de kan for å oppnå målet. Det inspirerer til kreativitet og nyskapning fordi de har en tendens til å utforske en rekke løsninger som vil føre til gode resultater i konkurransen.

“På lang sikt gjør konkurranse oss bedre... det oppmuntrer til nyskapning.” – Dennis Muilenburg

I tillegg er lagkonkurranser en utmerket måte å oppmuntre til samarbeid, noe som fører til åpenhet og kunnskapsdeling. Si at du er et programvareselskap som kjører en teamkonkurranse blant utviklerne. Jim er kanskje spesielt dyktig i Visual Studio Code og deler noen nyttige tips med teamet som de tidligere ikke var klar over. Nå har Stanley og Dwight lagt til en ny ferdighet i verktøykassen, som til slutt vil føre til bedre ytelse i fremtiden – og de har også en fordel i konkurransen.

Konkurranser utfordrer folk

Ytre motivasjon “oppstår når vi er motiverte til å utføre en atferd eller delta i en aktivitet for å motta en belønning eller unngå straff.' Indre motivasjon “innebærer å engasjere seg i en atferd fordi det personlig er givende; å utføre en aktivitet for sin egen skyld i stedet for ønsket om ytre belønninger. '

Det fine med konkurranser på arbeidsplassen er at de kan involvere begge typene motivasjon – ytre fordi det generelt innebærer en form for belønning, og indre fordi personer også kan ønske å prestere godt i jobben fordi det personlig er tilfredsstillende for dem. Salgskonkurranser er så effektive fordi de imøtekommer begge motivasjonstypene, og utfordrer de ansatte til å jobbe hardere enten de er indre eller ytre motivert.

Det kan for eksempel hende at Michael gjør det bedre en uke der kontoret hans kjører en konkurranse, fordi han ønsker å vinne toppremien som er en ekstra feriedag. Pam gjør det kanskje bedre den uken fordi hun virkelig elsker å lykkes i jobben og liker den personlige tilfredsstillelsen av å se navnet sitt øverst på topplisten.

Konkurranser er morsomme!

Det kan virke altfor enkelt, men en av grunnene til at konkurranser på arbeidsplassen faktisk er så effektive er fordi de er morsomme. Spesielt når det daglige orket med kjedelig datarapportering og rutineoppgaver begynner å slite på de ansatte, er konkurranser en utmerket måte å introdusere en følelse av moro og spenning på kontoret igjen.

Med SalesScreen-konkurranser kan du velge mellom en rekke temaer og maler som sørger for at konkurransene er interessante og dynamiske – og at de ansatte er engasjerte.

På jakt etter inspirasjon? Sjekk ut anbefalingene våre for noen av vårens salgskonkurranser.

LET’S GET READY TO RUMBLE.

Start your trial today.
See results from your remote teams tomorrow.