Hvordan salgsspillifisering påvirker callsentre

Finn ut hvordan utgående callsentre skaper sterkere kulturer, øker engasjementet og akselererer salgsytelsen gjennom magien om spillifisering.

Victoria

Marketing Assistant - March 5, 2019

Generelt lider utgående callsentre av et dårlig omdømme – frekke selgere, ubehagelig kundeservice og utdatert praksis. Derfor er det viktig at lederne utvikler seg med tiden og integrerer ny teknologi hvis de vil riste av seg ryktet og bane en vei mot suksess.

Mer enn 80% av ansatte 'føler at spillifisering gjør dem mer produktive, mer engasjerte og mer fornøyde når de er på jobb.'

Skaper sterkere bedriftskulturer

Ett av de primære problemene for callsentre er høy turnover blant de ansatte – de opplever i gjennomsnitt mellom 30-45% turnover. Dette fører til dårlig kundeservice, lav moral, høye rekrutteringskostnader og til slutt en giftig bedriftskultur. Når mennesker stadig kommer og går har man ikke sjansen til å bygge solide forhold eller en harmonisk kontorkultur. Det er kaotisk og ekstremt kostbart – både økonomisk og sosialt.

Med spillifisering øker de ansattes engasjement, moralen forbedres og representanter ender opp med å bli værende lenger. Folk jobber sammen og feirer hverandres prestasjoner. Samarbeid og kunnskapsdeling oppmuntres. Dermed begynner bedriftskulturen å bedres.

”SalesScreen 'gjør” noe med mennesker, det har en positiv innflytelse på sosialt samspill, inspirerer til positiv konkurranse og øker synligheten av folkene våre.” – Jonathan van Leersum, Operational Director, Convins

”Monkey see, monkey do… Når det går bra med kollegene dine har det også en positiv innvirkning på deg. SalesScreen bidrar sterkt til en positiv kultur.”

Styrker apatiske representanter

Mangel på motivasjon er et annet sentralt problem i callsenterbransjen. Kjedelige, daglige rutineoppgaver og frustrerte kunder fører til utbrenthet. Ansatte ender opp med å bli irriterte og føle seg lite verdsatt. Spillifisering og digitale topplister fører kraften tilbake til representantenes hender – dataregistrering blir enkelt og effektivt, lett å tolke og lett tilgjengelig.

Plutselig har de en bedre forståelse av hvordan de (og kollegaene) presterer. Den økte bevisstheten fører til et ønske om forbedring, en større følelse av formål og mer fornøyde ansatte.

”SalesScreen er noe folk virkelig er opptatt av og går til for informasjon og motivasjon.”

Det er enkelt å oppnå viktige mål

Å ikke nå KPI-er er et problem for både callsenterbransjen og mange andre bransjer. Ofte resulterer mangel på åpenhet og liten bevissthet om mål i dette resultatet. Gjennom datavisualisering og spillifisering blir lederne i stand til å motivere til atferd på ønskede KPI-er ved å gi de ansatte klare og håndfaste mål og meningsfulle drivkrefter for å nå mål.

Eksempel: Hvis John er en salgsdirektør i et utgående callsenter som fokuserer på forsikringssalg og vet at salgsteamene hans avslutter salgsavtaler i 1 av 7 samtaler, vet han med én gang at ved å øke samtalevolumet (uten å redusere kvaliteten), vil avslutningene øke og inntektene genereres.

Så John setter opp en toppliste for å vise de 20 beste representantene som foretar flest samtaler, og en annen som viser de 10 beste representantene som avslutter flest salgsavtaler (etter antall, verdi eller margin). Som et resultat er teamene hans mer bevisste på det daglige antallet og innvirkningen de har på veksten i bunnlinjen.

”Vi ser tydelig at resultatene øker med 20 % de ukene vi kjører en konkurranse.”

Bryt syklusen

Det kan være ekstremt vanskelig å bryte syklusen med monotoni i en rutinemessig jobb og arbeidsplass. Å utføre de samme oppgavene om og om igjen – uten noen bevissthet om hvordan du gjør det og uten drivkraft til å utføre dem – fører til en høy prosentandel av ulykkelige og uengasjerte ansatte.

Spesielt callsentre har lavt engasjement og høy turnover, så det å bryte loopen (mangel på motivasjon >> turnover blant personalet >> svekket bedriftskultur >> høyere rekrutteringskostnader >> KPI-er ikke nådd >> manglende motivasjon ...) er helt avgjørende for suksess.

Det er her salgsmotivasjonsprogramvare kommer inn. Å ha TV-skjermer over hele kontoret / kontorene gjør alle engasjerte og entusiastiske. Å kjøre kamper skaper sunn konkurranse og inspirerer folk til å forbedre ytelsen. Dermed blir jobben morsom igjen, bedriftskulturen forbedres enormt og inntektene stiger.

LET’S GET READY TO RUMBLE.

Start your trial today.
See results from your remote teams tomorrow.