Slik bygger du en fremragende salgskultur

Kameratskap. Konkurranse. Kommunikasjon. Finn ut hvordan vellykkede organisasjoner dyrker en sunn salgskultur.

Victoria Richards

Marketing Assistant - November 13, 2019

“Lojale, lidenskapelige ansatte gir et selskap like god nytte som lojale, lidenskapelige kunder.' – Rob Markey, Harvard Business Review

En sunn bedriftskultur – og en sunn salgskultur – er ikke bare gunstig for de ansattes engasjement og tilfredshet på arbeidsplassen, men det betyr også økt produktivitet og bedre salgsresultater. Studier viser at 'tilfredse arbeidere er 12% mer produktive enn den gjennomsnittlige arbeideren, og ulykkelige arbeidere er 10% mindre produktive.' I tillegg har selskaper med høyt ansatt-engasjement en '19% økning i driftsinntekter og en 28% økning i inntjeningsvekst.'

Kultur er helt klart viktig for suksess i organisasjonen – men hvordan bygger du en flott salgskultur? Det skjer ikke bare av seg selv. Du må være bevisst, konsekvent og dedikert for å utvikle et positivt arbeidsmiljø for salgsteamene.

Her er våre beste tips for å bygge en vinnende salgskultur.

Ansett etter kulturell passform

Å bygge en fremragende salgskultur starter ofte med ansettelsesprosessen. Hvis du ikke ansetter de rette menneskene i utgangspunktet, vil det være nesten umulig å etablere en positiv salgskultur og skape et vellykket salgsteam med like verdier. Vurder å ta i bruk en slags kulturell tilpasningstest som en måte å avgjøre om kandidaten er den rette personen for jobben og for selskapet. Det handler ikke bare om erfaring og kvalifikasjoner – kulturell passform er en viktig måte å sikre at nyansatte tilpasser seg godt til teamet og selskapet som helhet, både profesjonelt og sosialt.

Husk at kulturell passform ikke bare handler om arbeidsgiveren. Jobbsøkere bør også undersøke arbeidsgiveren og se om verdiene deres stemmer overens med selskapets verdier.

Morsomt faktum: Zappos tilbyr alle praktikantene $2000 for å slutte etter den første uken med opplæring, for å sikre at alle de ansetter virkelig ønsker å være der og passer inn i den unike bedriftskulturen.

Oppmuntre til læring og vekst

“Siden vi lever i en tid med nyskapning, må en praktisk utdanning forberede én til arbeid som ennå ikke eksisterer og ennå ikke tydelig kan defineres.” – Peter F. Drucker

En annen måte å støtte oppunder salgskulturen på er gjennom eLæring og coaching. Det er viktig for selgerne å kontinuerlig utvikle seg og tilføre nye ferdigheter til repertoaret – både for salgsresultater og ansattes tilfredshet. Kundens atferd og teknologi er alltid i endring, så salgsteamet bør følge etter hvis de vil fortsette å lykkes. Selgere er også vanligvis ambisiøse og ønsker derfor vekst og utvikling i rollene. En stillestående karrierevei er ikke tiltalende for dem og vil sannsynligvis føre til jobbmisnøye, giftig kultur og til slutt turnover blant de ansatte.

Tilsvarende bidrar det å gi selgerne muligheter til å utvikle ferdighetene sine og rykke opp i selskapet til salgskultur og ansattmoral. Å ansette internt når det er mulig gjør at de ansatte føler seg mer verdsatt og skaper tillit mellom kollegaene.

Feir!

Å feire seire sammen bidrar til å oppmuntre til teamarbeid og samarbeid – og fører dermed til bedre salgskultur. Når en person får et salg er det en seier for hele teamet, men det kan være lett å glemme det og bli misunnelig på andre.

Her hos SalesScreen bruker vi personlige YouTube-videofeiringer som dukker opp på kontorskjermene når noen får et salg eller oppnår en stor milepæl. Dette er en morsom og engasjerende måte å fremheve prestasjoner på og gi belønninger for en godt utført arbeid. Det gir deg også et bedre innblikk i kollegaenes personligheter når du ser hva videovalget deres er. Hvem skulle tro at Brad fra salg likte Backstreet Boys så godt ...

Dessuten ønsker selgere å bli anerkjent og føle seg verdsatt for den harde jobben de gjør. I USA sier kun 1 av 3 ansatte at “de mottok anerkjennelse for noe de gjorde i løpet av de siste syv dagene, og de som ikke føler seg anerkjent er dobbelt så sannsynlige å si opp jobben sin innen neste år.'

Vær åpen

En avgjørende del av sunn salgskultur er åpenhet og bevissthet. Å visualisere data og vise hvordan alle presterer, øker åpenheten både blant kollegaer og arbeidsgivere. Det viser folk at det ikke er noe å skjule og bygger en kultur av tillit i salgsteamene. Flere studier avdekket til og med at 'selskapets åpenhet var den viktigste faktoren for å avgjøre arbeidsglede.'

Visning av selgernes resultater øker også ansvarligheten, noe som er en viktig del av ethvert sunt salgsteam. Salgsgulvet vil være mer levende når folk har klare forventninger og vet hvordan de klarer seg i forhold til målene sammenlignet med andre selgere. Når Tom for eksempel ser at April ligger foran ham i månedlige salgstall, kan dette inspirere ham til å øke innsatsen – og tilføre litt vennlig rivalisering blant teammedlemmene.

Samarbeid med andre avdelinger

39% (av de undersøkte ansatte mener at folk i deres egen organisasjon ikke samarbeider nok.'

Samarbeid er avgjørende – både i team og mellom forskjellige avdelinger. Bortsett fra den økte effektiviteten som følger med mer kommunikasjon mellom avdelingene, forbedrer den også ansattes moral. Åpen, ærlig kommunikasjon og sosialt samspill fører til mer tilfredse ansatte og bedre bedriftskultur.

For salgsteam er det svært gunstig å samarbeide med andre avdelinger. Si for eksempel at en selger må sette sammen en presentasjon som skal sendes til en klient. Markeds- og designavdelingene snakker med selgeren og samarbeider for å lage en vakkert utformet presentasjon som er full av relevant salgsinnhold. Selgeren sender presentasjonen til en kunde og lukker senere avtalen. Sslgere som lykkes skaper en positiv atmosfære i salgsteamet, og bidrar dermed til bedre kultur.

Strømlinjeform kommunikasjonen

Når det gjelder selskapskommunikasjon, er effektivisering viktig for å bygge en sunn salgskultur. Det er ingenting som er værre enn ineffektiv og inkonsekvent kommunikasjon for å frustrere kollegene og skape et giftig arbeidsmiljø. Å bruke like prosesser og struktur for intern kommunikasjon bidrar til å redusere spenningen og forbedre produktiviteten.

Hvis du for eksempel bruker et digitalt kommunikasjonsverktøy som Slack , er det lett å holde alle informerte og på samme side. Det bidrar også til å etablere et delt språk og kultur når selgere kommuniserer på samme plattform og på samme måte.

Fostre (sunn) konkurranse

Konkurranse er en uunngåelig del av ethvert stort salgsteam, så å fremme sunn konkurranse mellom selgerne er en viktig del av å bygge en positiv salgskultur. Kjør selskap- og teamkonkurranser for å oppmuntre til teamarbeid, og individuelle konkurranser for å inspirere selgerne til å prestere sitt aller beste. Det er også viktig å legge til litt variasjon i salgskonkurransene for å sikre at selgerne ikke går lei og at de samme menneskene ikke vinner hver gang.

Sjekk ut denne bloggen fra vår CCO, Remi Morken for noen råd om hvordan du kjører effektive konkurranser.

...

Har du innsikt i å bygge en fremragende salgskultur? Send dem til oss på marketing@salesscreen.com

LET’S GET READY TO RUMBLE.

Start your trial today.
See results from your remote teams tomorrow.