Løs callsenter-problemer med salgsspillifisering

Vi satte oss ned med noen av klientene våre på det utgående callsenteret for å utforske hvordan de bruker spillifisering for å løse noen av de største problemene.

Victoria

Marketing Assistant - March 12, 2019

Salgsspillifisering tar over forretningsverdenen med over “ 50% av oppstartbedrifter som sier at de 'integrerte spillelementer i strategien.”

Når det gjelder utgående callsentre er salgsspillifisering en flott måte å løse mange av de vanlige problemene på. Hvis det blir implementert på riktig måte vil callsenterledere og -ansatte se forbedringer og høste fordelene. Vi snakket med en av toppkundene på callsenteret, Convins, for å diskutere hvordan salgsspillifisering førte til mer fornøyde medarbeidere og bedre salg i organisasjonen.

Problem: Representantene mangler motivasjon og blir uengasjerte.

Løsning: Implementer digitale salgstopplister og konkurranser for å inspirere til bedre ytelse.

Noe av det første Convins ønsket å forbedre var motivasjonen til de ansatte. Etter å ha introdusert et dashbord med digitale salgstopplister og andre relevante data merket de stor forskjell i de ansattes engasjementsnivå.

”Hvis en avtale ikke umiddelbart vises på skjermen kommer ansatte og spør hvorfor salgsavtalen deres ikke er synlig. Dette betyr at de er engasjerte og ser på skjermene, og venter på at navnet deres skal dukke opp. Tidligere gikk alle til den fysiske topplisten, som henger i gangen, for å oppsummere salgsavtaler. Det var den eneste gangen du så resultatene fra likestilte. Nå blir alle konfrontert med personlige resultater og kollegers resultater på en positiv måte. Selv når de ikke er på kontoret sjekker folk fremgangen og liker aktiviteter.' – Jonathan van Leersum, Operational Director, Convins

Å kjøre konkurranser har også bidratt til å høyne engasjementet og motivasjonen. Folk oppmuntres til å forbedre resultatene, og en følelse av sunn konkurranse skaper en morsom, ambisiøs atmosfære på hele kontoret. Convins bemerket til og med at resultatene økte med 20% i de ukene de kjørte en konkurranse.

Problem: Giftig bedriftskultur på grunn av hyppig turnover og lav moral.

Løsning: Bruk SalesScreen for å oppmuntre til samarbeid og teamarbeid. Koble sammen teamene på forskjellige kontorer / lokasjoner.

”SalesScreen 'gjør” noe med mennesker, det har en positiv innflytelse på sosialt samspill, inspirerer til positiv konkurranse og øker de ansattes synlighet.'

Å ha åpenhet og bevissthet mellom ledere og medarbeidere fører til et mye sunnere og mer positivt arbeidsmiljø. Siden SalesScreen lar alle se hverandres resultater og relevante firmadata er det en følelse av likhet og åpenhet som resulterer i generelt god kultur i bedriften. Samarbeid oppmuntres og folk føler seg mer knyttet til hverandre.

”Medarbeiderne blir kjent med hverandre gjennom skjermene og kan se hva andre jobber med. Dette får dem til å sette pris på hverandre.”

Med bedriftsdashbord og oppdateringer og feiringer på TV-skjermen er det enkelt for alle å holde seg oppdatert og engasjert – også på forskjellige kontorer og lokasjoner. Hvis Dave gjør et salg på Trondheimskontoret vet alle på Oslokontoret det umiddelbart og kan feire sammen med ham.

Problem: Høy turnover og vanskeligheter med å rekruttere talent.

Løsning: Knytt hver aktivitet til virkelige drivkrefter for å utvikle mestring. Feir prestasjoner og milepæler sammen.

Høy turnover er det største problemet for de fleste utgående callsentre. Tilsvarende er det vanskelig og dyrt å rekruttere talent og vise seg som en attraktiv arbeidsplass. En måte å bekjempe dette på er ved å tilby en vei til læring. Ved å knytte aktiviteter til virkelige drivkrefter for å utvikle mestring gir du de ansatte en mulighet til å bli bedre, noe som resulterer i høyere nivåer av arbeidsglede. Og hvis folk føler at de blir utfordret og har muligheter for vekst, er det mye mer sannsynlig at de blir i jobben.

Å feire prestasjoner og milepæler sammen med kollegaene bidrar også til mer fornøyde arbeidsplasser og bedre bedriftskultur, som igjen reduserer turnover. Når dette skjer blir rekrutteringen rimeligere og det er mye lettere å finne folk som vil jobbe for deg.

Problem: KPI-ene nås ikke.

Løsning: Utnytt datavisualisering og anerkjennelse for å gi mer bevissthet om mål.

Den største bekymringen for mange ledere for callsenter er å sørge for at de når målene med jevne mellomrom. Uten resultatbevissthet, anerkjennelse eller drivkraft er det ikke overraskende at KPI-er konsekvent ikke blir oppfylt.

Datavisualisering endrer spillet ved å male et tydelig bilde som er lett å tolke av dataene og salgsresultatene. Plutselig har folk en mye bedre forståelse for hvordan de gjør det i forhold til kollegene og det er en økning i engasjement og motivasjon – noe som resulterer i at KPI-ene nås.

Å gi anerkjennelse er også en nøkkelfaktor for å forbedre ytelsen og nå mål. Folk ønsker anerkjennelse for hardt arbeid, og litt kan bety mye. Faktisk synes 83% av de ansatte at det er bedre å rose noen enn å gi dem en gave.' Salgsspillifisering er et effektivt verktøy for å gi anerkjennelse til folk når de gjør det bra. Hvis de får til et stort salg dukker det automatisk opp på TV-skjermer for å varsle kollegene. Digitale topplister gjenspeiler topputøverne og gjør det enkelt for lederne å gi topputøveren en 'godt jobba.' Noen kan vinne en konkurranse og – i tillegg til en pris – motta en anerkjennelse for det de har oppnådd både fra ledere og kolleger.

...

LET’S GET READY TO RUMBLE.

Start your trial today.
See results from your remote teams tomorrow.